back

Det eventyrlige Karaganda


Genudgivet af Lindhardt & Ringhof / Saga i vinteren 2017 - 2018

e-bog, paperback og lydbog

Kapitel/uddrag af romanen: Det eventyrlige Karaganda.


31. Kapitel

Da den første melding var givet, var der ingen vej tilbage. De førende iblandt arterne udfoldede store bestræbelser på at sikre deres egen arts overlevelse. Det havde ikke kun noget med den forestående krig at gøre. De rustede sig for alle eventualiteters skyld.
Uddrag af Spy’s erindringer fra tiden i Fællesskabet.

Zip strøg med et hvin gennem skoven, i det flimrende lys fra solens spil gennem bøgetræernes kroner. De hundrede hvepse fra Hvepseflåden lå i en kile i luften efter ham. De gjorde brug af alle deres sanser, i deres søgen efter hende. Der var gået en rum tid siden hun og hendes følge forlod Akorn. Nu havde han besluttet at finde hende og se, hvordan hun havde klaret sig. Han havde ment at vide, hvor han skulle søge, men det havde vist sig ikke at føre til noget. Det var sådan med unge, Ærværdige Mødre. De gjorde aldrig det man forventede af dem, for de ønskede at vise deres selvstændighed ved at handle anderledes end planlagt. Endnu var han ikke urolig. Da hun forlod Akorn havde hun haft et talstærkt følge med, en ganske betragtelig styrke i deres målestok. Sådan som han så det havde hun intet at frygte.De søgte nordpå i nogen tid. De trængte gennem luftrummet over Blåbærlandet. Ganske som over Brombærlandet følte de en svag ophidselse ved de pirrende dufte, der hang som en lokkende sky over dette sted. Og med ét vidste han, at her havde hun slået sig ned. Et øjeblik senere fik de øje på de første individer fra hendes bo. Efterhånden som de nærmede sig, blev de flere og flere.
Det var som et udslag af omtanke, at han havde valgt at føre en begrænset styrke denne morgen. For han vidste, at hun ville byde dem velkommen og behandle dem som gæster, og han vidste, at hun ville traktere dem så godt hun formåede - for netop der-igennem kunne hun vise ham, hvor godt hun havde forvaltet det liv, den Ærværdige Moder havde skænket hende. Men hendes bo var ungt, og hendes arbejdere og krigere var uerfarne. De havde uden tvivl en begrænset mængde føde - og Zip ønskede ikke, at de skulle sulte i den kommende vinter, blot fordi hun skulle gøre indtryk på ham. Han fik øje på boet. Det sad som var det kilet fast i kronen på en stor, tornet tjørn - et sted hvor stammen delte sig i to. Han følte stolthed ved at betragte det, for det sted hun havde valgt var valgt med omhu. Zip tænkte, at han havde vidst det hele tiden, lige fra dengang hun forlod Akorn og drog ud i den vide verden.
Hans tanker strejfede hurtigt mindet om hans egen Moder. Det gav ham et stik i hjertet at tænke på hende. Han brugte kræfter på at fortrænge mindet om hende, mens han landede på flyvefeltet udenfor hendes bo.
Vagterne stod foran åbningen med kindbakkerne vendt imod ham. De var ikke fjendtligt indstillet overfor ham, men de havde aldrig tidligere fået besøg fra Hvepseflådens hjerte i Akorn, og de vidste ikke, hvorledes de skulle reagere. Zip kravlede frem imod dem, mens hans styrke holdt sig i luften over flyvefeltet.
"Jeg er kaptajn Zip fra Hvepseflåden," indledte han. "Jeg er kommet til Jer fra den store Moder i Akorn for at hilse Jer og udtrykke hendes tilfredshed med, hvad I har udrettet."
Vagterne kiggede mistroisk på ham, derefter på hinanden. Det var et stort bo. Zip undrede sig over, hvordan hun havde kunnet skabe alt dette på den korte tid, hun havde haft til rådighed.
"Vi skal hilse den Ærværdige Moder," sagde en af vagterne.
"Jeg ønsker at møde hende," sagde Zip. Han talte roligt, men bestemt til dem, for han ønskede, at de skulle vide, at hans ønske ikke kunne diskuteres.
"Jeg ved ikke..." sagde vagten usikkert.
"Spørg hende, om hun vil modtage mig," befalede Zip. "Hun lovede mig sit venskab engang for længe siden. Spørg hende, om hun stadigvæk vil give mig det."
Vagten nikkede og kravlede bort gennem gangen. Zip ventede ikke ret længe. Vagten vendte tilbage med en overstrømmende indbydelse fra den Ærværdige Moder, og Zip's lille styrke blev trakteret i forrådskamrene efter alle kunstens regler.Hjertet af hendes bo var en fuldstændig kopi af Akoms centrum. Det måtte ligge i hendes erfaringer, dem hun bragte med i sine nedarvede minder fra hundreder af tidligere generationer, tænkte Zip. Den betog ham, tanken om al denne visdom og alle disse minder, der gav hende de Ærværdige Mødres klogskab. Han betragtede hende med ærefrygt, mens han passerede gennem nichen til hendes sale. Hun var så meget yngre end ham, og dog var han den uvidende nu, hvor hun havde vokset sig stor og gammel af sind.
Hun lå på sin forhøjning af mos og blade, sådan som alle Ærværdige Mødre altid havde gjort før hende. Da han kravlede derind, iagttog hun ham. æggene vedblev med at vælde ud af hendes bagkrop, og dronerne arbejdede indædt med at bringe dem til rugekamrene.
"Jeg har ventet på at se dig igen," sagde hun med sin spæde stemme. Han kravlede helt hen til hende og befølte hende. Hun sitrede ganske svagt og sukkede sagte.
"De har gjort det godt," begyndte Zip. "Og stedet De har valgt at grundlægge boet er valgt med klogskab."
"Jeg valgte det og valgte det alligevel ikke selv," svarede hun. "Da jeg kom hertil for første gang, følte jeg, at jeg havde set stedet før." Hun tænkte et lille øjeblik, før hun fortsatte. "Der har tidligere været et bo her på dette sted. Et stort bo der var grundlag for mange tusinde individer - men det er længe siden."
Zip kiggede på hende uden at svare.
"Fortæl mig om min Moder," bad hun.
"Der er sket meget i den tid, der er gået," begyndte Zip. Han vidste ikke helt hvordan han skulle forklare hende om deres Moders skæbne.
"Det er sandheden, jeg ønsker at kende," hviskede hun.
"Der er kommet en ny Ærværdig Moder i Akorn," sagde Zip.
"Hvad hændte der med min Moder?" spurgte hun.
"Hun lagde ikke mange æg," forklarede Zip. "Tilsidst lagde hun slet ingen."
"Og så?" ville hun vide.
"Så var det at den unge Moder brød væggene til sit kammer ned, og da ingen standsede hende søgte hun til den Ærværdige Moder i Akorns centrum." Zip tøvede et øjeblik. "Hun dræbte vor Moder og indtog hendes plads. Vor Moder er hos Zarg, i det sorte univers i 'Den blanke Tingest'. Det er hvad de store Krigermyrers Moder i Grünn har fortalt mig."Den unge Moder skælvede ved hans fortælling. Han befølte hende og beroligede hende.
"Hvorledes er hun, den nye Moder i Akorn?"
"En ung og smuk Moder som De. Hun er stærk af krop og sind og lægger mange æg. Hun er fremtiden for Hvepseflåden."
"Hun - og jeg er fremtiden!" sagde hun hårdt.
"Ja, naturligvis," stammede Zip. "Det var ikke min hensigt at fornærme Dem, Moder."
Hun sendte ham et granskende blik og slappede så langsomt af igen. "Lad mig fortælle dig om mit bo," peb hun. "Jeg har kaldt det 'Tjørn'. Akorn og Tjørn skal være hjørnestenene i vores verden."
Zip nikkede. "Og Grünn..." hviskede han forsigtigt.
"Ja - og Grünn...
De betragtede hinanden uden at nogen af dem talte. Dronerne arbejde som de havde gjort hele tiden.
"Nogen har spået om fremtiden," sagde Zip. "De har spået om en stor krig, der vil komme. Den vil være den største udfordring for Fællesskabet siden grundlæggelsen for længe siden. Derfor kommer jeg til Dem idag, rnin Moder. For det er vigtigt, at vi sikrer os Deres venskab og Deres løfte om troskab overfor de farer, der endnu kun svagt har vist sig i fremtidens udviskede tåger."
"Du kan sige til dine ledere i Egebjerg, at vi altid vil værne om Fællesskabet her i Tjørn. Vi vil stille de bedste og mest krigeriske styrker til rådighed den dag, hvor skæbnen krydser Fællesskabets vej. Det er mit budskab til dem."
"Det løfte vil jeg med glæde viderebringe," sagde Zip lettet. Hun havde i alt hvad hendes liv rummede gjort netop det, der var det bedste for alle. Atter følte han denne kildrende fornemmelse under panseret, af noget næsten guddommeligt stærkt ved hendes væsen.
"Nu er vi igennem det rent officielle," konstaterede hun tørt.
"Jeg forstår ikke helt..." udbrød Zip.
"Det er heller ikke så ligetil at forstå," sagde hun langsomt. Men et råd vil jeg give dig, fordi jeg lovede dig mit venskab og agter at holde dette løfte."
Han studerede hende opmærksomt. Han tog sig i at tænke, at hun talte i gåder, ligesom Spy. "Inderst inde," hviskede hun, "er du en Vespa Crabro. Og iblandt dem er du endda imellem de stærkeste af alle. Glem aldrig det!"
Zip holdt vejret et øjeblik. "Det kunne jeg aldrig glemme," svarede han så.
"Tider er flygtige," hviskede den unge Moder. "Og ligeså er skikke. Du skal forsvare Fællesskabet så længe, det er værd at forsvare det. Men du skal forsvare din art med alt, hvad du har at give, til du drager dit sidste suk."
"Jeg vil tænke over det og prøve at forstå det," hviskede han.
"Du vil forstå det, før eller siden," svarede hun. "Du kender til de evner, der hører uløseligt sammen med det at være en Ærværdig Moder. Jeg føler ting, jeg ikke kan se, ude bag individets grænser. Jeg vil give dig det største, jeg kan give dig, ved at sige: Jeg vil være tro imod alt det, du har udrettet ved at vedblive med at støtte dig, selv nu..." Hun tænkte et øjeblik. "Jeg vil være rede til at beskytte dig det øjeblik, du får brug for det. Fordi du er en Vespa' Crabro - sådan som jeg. Alt andet er flygtigt som tiden..."

Under hele den lange vej tilbage havde han kun hende i tankerne. Hun var viis - og hun var en stærk faktor i rækken af Ærværdige Mødre.

© Claus Bork, all rights reserved.