back

Uppfinnaren Claus Bork

danscreenlogo

Under vintern 2001 fik Claus Bork idéen till en ny typ av skydd till byggbranschen. Tillsammans med vännen Mads Blom 
utviklade han idéen, tog flera patenter på den, utviklade prototyper som de testade och slutligen böjade att producera.
Idéen fik namnet Danscreen.


KrystallenDanscreen Nykredit  Danscreen fasad-skydd på 'Krystallen' för Nykredit i Køpenhamn.                                                                         Danscreen skydd inifrån, på en våning i 'Krystallen'.


Jagtvejen-skoleDanscreen Fr.sund

 Danscreen monterad på Jagtvejen Skole, Køpenhamn, sett från insidan.                                                                           Danscreen monterad på ny kontorsbyggnad i Frederikssund, Danmark.

 

psg

NCC byggeriet PSG på Amerikakaj i Køpenhamn.
De understa våninger på detta foto är skyddad
med traditionella regelram med plast - de 4 våningar
på toppen är skyddad med Danscreen.

WR


WR Entreprise's byggande 'Porcelænshusene 1 og 2'
i København. Byggnaden till höger är skyddad
med Danscreen, på insidan av det nät, som finns på
utsidan av fasad-ställningen.

lundbech
Danscreen - den första prototyp - monterad på Lundbech, et NCC-projekt i Valby i Köpenhamn.
Claus Bork arbetade med en rad idéer, till båda byggbranschen och andra föremål.